Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1020 · Visa fulltext
Lag (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, rskr. 2013/14:375
Ändring, SFS 2015:787
Rubrik: Lag (2015:787) om ändring i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik
Omfattning: ändr. ikrafttr.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:16, bet. 2015/16:TU4, rskr. 2015/16:46
Ändring, SFS 2018:1126
Rubrik: Lag (2018:1126) om ändring i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31 §§, rubr. närmast före 23 §; ny 23 a §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:239, bet. 2017/18:TU17, rskr. 2017/18:384