Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:948 · Visa fulltext
Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2019:963
Rubrik: Lag (2019:963) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:207
Rubrik: Lag (2020:207) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
Omfattning: ändr. 2, 4, 18, 19, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 5 a, 5 b, 6 a, 7 a, 7 b, 8 a §§, rubr. närmast före 5 a, 7 b §§
Ikraft: 2020-04-07
Förarbeten: Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:199
Ändring, SFS 2020:378
Rubrik: Lag (2020:378) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
Omfattning: ändr. 38 §; ny 36 a §
Ikraft: 2020-06-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:276
Ändring, SFS 2020:721
Rubrik: Lag (2020:721) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2020-07-06
Förarbeten: Bet. 2019/20:SkU28, rskr. 2019/20:369
Ändring, SFS 2020:1248
Rubrik: Lag (2020:1248) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
Omfattning: ändr. 2, 4, 15, 16, 37 §§; ny 17 a §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145