Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:71 · Visa fulltext
Förordning (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2013-05-01
Ändring, SFS 2014:184
Rubrik: Förordning (2014:184) om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design
Omfattning: ändr. 2 §; nya 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2015:1006
Rubrik: Förordning (2015:1006) om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85
Ändring, SFS 2017:1089
Rubrik: Förordning (2017:1089) om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-01-01