Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:319 · Visa fulltext
Förordning (2013:319) om utvinningsavfall
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL102/2006 s15, EUTL188/2009 s14, EUTL353/2008 s1, EUTL110/2009 s39
CELEX-nr: 32006L0021, 32009R0596, 32008R1272, 32009D0358
Ändring, SFS 2016:811
Rubrik: Förordning (2016:811) om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2018:2119
Rubrik: Förordning (2018:2119) om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall
Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2020:692
Rubrik: Förordning (2020:692) om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall
Omfattning: ändr. 5, 13, 33, 83 §§
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2022:360
Rubrik: Förordning (2022:360) om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall
Omfattning: ändr. 84 §
Ikraft: 2022-06-07