Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:283 · Visa fulltext
Lag (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:78, bet. 2012/13:TU10, rskr. 2012/13:202, EUTL129/2004 s6
CELEX-nr: 32004R0725