Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1031 · Visa fulltext
Förordning (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:242
Rubrik: Förordning (2014:242) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 6, 7 §§
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2015:174
Rubrik: Förordning (2015:174) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ny 7 a §, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:468
Rubrik: Förordning (2015:468) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:854
Rubrik: Förordning (2016:854) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-10-01
Ändring, SFS 2016:1064
Rubrik: Förordning (2016:1064) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:297
Rubrik: Förordning (2017:297) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2017-06-01
Ändring, SFS 2018:493
Rubrik: (2018:493) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:272
Rubrik: Förordning (2019:272) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E- hälsomyndigheten
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 2, 3, 13 §§
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:1097
Rubrik: Förordning (2019:1097) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 2, 7 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:70
Rubrik: Förordning (2021:70) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E- hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 16 §§
Ikraft: 2021-05-01
Ändring, SFS 2021:948
Rubrik: Förordning (2021:948) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 a §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:1131
Rubrik: Förordning (2021:1131) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-01-02
Ändring, SFS 2022:556
Rubrik: Förordning (2022:556) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2022-10-01