Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:872 · Visa fulltext
Förordning (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ikraft: 2013-01-15
Förarbeten: EUTL379/2006 s5, EUTL214/2008 s3, EUTC14/2008 s6
CELEX-nr: 32006R1998, 32008R0800, 52008XC0119
Ändring, SFS 2013:484
Rubrik: Förordning (2013:484) om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Omfattning: upph. 20 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2015:209
Rubrik: Förordning (2015:209) om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Omfattning: upph. 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 6, 15, 16 §§; nuvarande 3, 4, 5 §§ betecknas 4, 5, 3 §§; ändr. 6, 7, 14, 22 §§, de nya 4, 5 §§, rubr. närmast före 14 §, rubr. närmast före 5 § sätts närmast före den nya 3 §; ny rubr. närmast före den nya 4 §
Ikraft: 2015-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:614
Rubrik: Förordning (2016:614) om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2018:1076
Rubrik: Förordning (2018:1076) om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1737
Rubrik: Förordning (2018:1737) om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Omfattning: ändr. 21, 24 §§; ny 20 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:252
Rubrik: Förordning (2020:252) om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-05-01
Ändring, SFS 2022:1354
Rubrik: Förordning (2022:1354) om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-08-01