Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:546 · Visa fulltext
Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket
Departement: Finansdepartementet BB
Ikraft: 2012-10-01
Upphävd: 2022-05-02
Ändring, SFS 2013:46
Rubrik: Förordning (2013:46) om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket
Omfattning: ändr. 3 §, rubr. närmast före 8 §; ny 8 a §
Ikraft: 2013-04-01
Ändring, SFS 2014:1333
Rubrik: Förordning (2014:1333) om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket
Omfattning: ny 8 b §, rubr. närmast före 8 b §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:1105
Rubrik: Förordning (2016:1105) om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket
Omfattning: upph. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:981
Rubrik: Förordning (2017:981) om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1095
Rubrik: Förordning (2018:1095) om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2022:208
Omfattning: upph.