Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:515 · Visa fulltext
Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2014:1524
Rubrik: Förordning (2014:1524) om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1544
Rubrik: Förordning (2014:1544) om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-02-01
Ändring, SFS 2015:796
Rubrik: Förordning (2015:796) om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2017:1063
Rubrik: Förordning (2017:1063) om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2019:1090
Rubrik: Förordning (2019:1090) om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd
Omfattning: ändr. 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:872
Rubrik: Förordning (2021:872) om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd
Omfattning: ändr. 3, 7 §§; nya 3 a, 11 a, 12 a §§
Ikraft: 2021-10-26