Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:326 · Visa fulltext
Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:399
Rubrik: Förordning (2011:399) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ändring, SFS 2011:685
Rubrik: Förordning (2011:685) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Omfattning: ändr. 4 kap. 5, 12 §§
Ändring, SFS 2011:692
Rubrik: Förordning (2011:692) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Omfattning: ny p 7 övergångsbest.
Ändring, SFS 2011:1596
Rubrik: Förordning (2011:1596) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 21, 27, 30, 42 §§; nya 2 kap. 3 a, 5 a, 7 a, 11 a, 14 a §§
Ikraft: 2012-01-15
Ändring, SFS 2012:497
Rubrik: Förordning (2012:497) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Omfattning: ändr. p 4, 5, 6, 7; ny p 8 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2012-06-30 överg.best.
Ändring, SFS 2012:915
Rubrik: Förordning (2012:915) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Omfattning: ändr. p 2, 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:532
Rubrik: Förordning (2013:532) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Omfattning: upph. 4 kap. 11 §, rubr. närmast före 4 kap. 11 §; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1 §, 4 kap. 7, 12, 13 §§, rubr. till 4 kap.
Ikraft: 2013-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2013:693
Rubrik: Förordning (2013:693) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 11, 12, 12 a, 13, 14, 15, 16, 24, 27, 30 §§; nya 2 kap. 4 a, 7 b, 12 a, 15 a, 17 a, 17 b, 18 a, 27 a, 30 a, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 §§, rubr. närmast före 2 kap. 44 §
Ikraft: 2013-12-01
Ändring, SFS 2013:694
Rubrik: Förordning (2013:694) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 3 a, 5, 6, 7, 7 a, 9, 11, 11 a, 13, 14, 14 a, 22, 24 §§
Ikraft: 2013-12-02 överg.best.
Ändring, SFS 2013:830
Rubrik: Förordning (2013:830) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: nuvarande 2 kap. 17 b § betecknas 2 kap. 17 c §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. den nya 17 c, 30 §§, 4 kap. 10 §; nya 2 kap. 17 b, 27 b §§, p 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2013-12-02 överg.best.
Ändring, SFS 2014:419
Rubrik: Förordning (2014:419) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: upph. 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, p 4, 6, 12, 14, 16 ikrafttr.- och övergångsbest.; nuvarande 4 kap. 7, 8, 9, 10, 12, 13 §§ betecknas 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; ändr. 1 kap. 1 §, de nya 4 kap. 2, 6 §§, p 5, 7, 8, 11, 13, 15 ikrafttr.- och övergångsbest., rubr. närmast före den nya 4 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 12 § sätts närmast före den nya 4 kap. 5 §; nytt 5 kap.
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:1097
Rubrik: Förordning (2014:1097) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 a, 7 b, 12 a, 15 a, 17 a, 18 a §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:183
Rubrik: Förordning (2016:183) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 2 §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:450
Rubrik: Förordning (2016:450) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: upph. rubr. närmast före 2 kap. 33 §; nuvarande 2 kap. 33 § betecknas 2 kap. 31 a §; ändr. 2 kap. 31, den nya 31 a, 45, 47, 49, 53 §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2016:592
Rubrik: Förordning (2016:592) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2017:948
Rubrik: Förordning (2017:948) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2017-12-01
Ändring, SFS 2018:754
Rubrik: Förordning (2018:754) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: ny 2 kap. 31 b §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1307
Rubrik: Förordning (2018:1307) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: upph. 2 kap. 20 §; ändr. 2 kap. 19 §, 5 kap. 2 §, p 10 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1498
Rubrik: Förordning (2018:1498) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: ändr. 2 kap. 17, 17 a, 17 b §§; nya 2 kap. 17 d, 17 e, 17 f §§
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2020:460
Rubrik: Förordning (2020:460) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: upph. rubr. närmast före 2 kap. 32 §; ändr. 2 kap. 32 §, p 18, 19 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2021:29
Rubrik: Förordning (2021:29) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: nuvarande 3 kap. 1, 2 §§ betecknas 3 kap. 2, 1 §§; ändr. de nya 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 2 §
Ikraft: 2021-03-01
Ändring, SFS 2021:456
Rubrik: Förordning (2021:456) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:1340
Rubrik: Förordning (2021:1340) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 3 a, 6, 7, 7 a, 23, 31 a, 34 §§; ny 2 kap. 34 a §
Ikraft: 2022-07-01