Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:278 · Visa fulltext
Förordning (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:829
Rubrik: Förordning (2013:829) om ändring i förordningen (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-12-01