Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:13 · Visa fulltext
Miljötillsynsförordning (2011:13)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2011-03-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL218/2008 s30, EGTL61/1997 s1, EUTL166/2006 s1, EUTL287/2003 s1, EUTL104/2004 s1, EUTL158/2004 s7, EUTL161/2006 s1, EUTL190/2006 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL353/2008 s1, EUTL204/2008 s1, EUTL286/2009 s1
CELEX-nr: 32008R0765, 31997R0338, 32006R0865, 32003R1946, 32004R0648, 32004R0850, 32006R0842, 32006R1013, 32006R1907, 32008R1272, 32008R0689, 32009R1005
Ändring, SFS 2011:642
Rubrik: Förordning (2011:642) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §, 2 kap. 13, 18 §§, 3 kap. 5, 17 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:702
Rubrik: Förordning (2011:702) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: nuvarande 1 kap. 4, 5 §§ betecknas 1 kap. 5, 4 §§; ändr. 1 kap. 1, 3, de nya 4, 5 §§, 2 kap. 4, 19. 20, 24 §§, rubr.närmast före 1 kap. 4 §
Ikraft: 2011-07-10
Förarbeten: EUTL218/2008 s30, EUTL104/2004, s1, EUTL158/2004 s7, EUTL161/2006 s1, EUTL190/2006 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL353/2008 s1, EUTL204/2008 s1, EUTL286/2009 s1
CELEX-nr: 32008R0765, 32004R0648, 32004R0850, 32006R0842, 32006R1013, 32006R1907, 32008R1272, 32008R0689,32009R1005
Ändring, SFS 2011:930
Rubrik: Förordning (2011:930) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 21, 30, 32 §§, 3 kap. 6 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL104/2004 s1, EUTL158/2004 s7, EUTL161/2006 s1, EUTL190/2006 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL353/2008 s1, EUTL204/2008 s1, EUTL286/2009 s1, EUTL309/2009 s1
CELEX-nr: 32004R0648, 32004R0850, 32006R0842, 32006R1013, 32006R1907, 32008R1272, 32008R0689, 32009R1005, 32009R1107
Ändring, SFS 2011:1008
Rubrik: Förordning (2011:1008) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 11, 13 §§
Ikraft: 2011-10-18
Ändring, SFS 2012:504
Rubrik: Förordning (2012:504) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 23 §, 3 kap. 7 §
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2012:864
Rubrik: Förordning (2012:864) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 19 §; ny 2 kap. 34 §
Ikraft: 2013-01-02
Förarbeten: EUTL104/2004 s1, EUTL158/2004 s7, EUTL161/2006 s1, EUTL190/2006 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL353/2008 s1, EUTL204/2008 s1, EUTL286/2009 s1, EUTL309 /2009 s1
CELEX-nr: 32004R0648, 32004R0850, 32006R0842, 32006R1013, 32006R1907, 32008R1272, 32008R0689,32009R1005, 32009R1107
Ändring, SFS 2013:268
Rubrik: Förordning (2013:268) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 26, 29, 31 §§, 3 kap. 14 §; ny 1 kap. 10 a §, rubr. närmast före 1 kap. 10 a §
Ikraft: 2013-06-18 överg.best.
Förarbeten: EUTL334/2010 s17
CELEX-nr: 2010L0075
Ändring, SFS 2013:322
Rubrik: Förordning (2013:322) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:418
Rubrik: Förordning (2013:418) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: nuvarande 2 kap. 34 § betecknas 2 kap. 35 §; ändr. 1 kap. 26 §, 2 kap. 19, 23 §§, den nya 2 kap. 35 §, 3 kap. 7 §; nya 1 kap. 5 a §, 2 kap. 34 §, rubr. närmast före 2 kap. 33, 34, 35 §§
Ikraft: 2013-07-11
Förarbeten: EUTL342/2009 s59
CELEX-nr: 32009R1223
Ändring, SFS 2013:910
Rubrik: Förordning (2013:910) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 11, 17 §§; ny 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:81
Rubrik: Förordning (2014:81) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 21, 30, 32 §§, 3 kap. 6 §
Ikraft: 2014-03-20
Ändring, SFS 2014:430
Rubrik: Förordning (2014:430) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 20, 21, 25 och 29, 30, 31, 32 §§, 3 kap. 4 a, 5, 6, 13 §§; ny 2 kap. 26 a §
Ikraft: 2014-07-15
Ändring, SFS 2014:1077
Rubrik: Förordning (2014:1077) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 24 §
Ikraft: 2014-10-15
Ändring, SFS 2014:1243
Rubrik: Förordning (2014:1243) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 17, 23, 24 §§, 2 kap. 28 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:22
Rubrik: Förordning (2015:22) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 24, 27 §§
Ikraft: 2015-03-15
Ändring, SFS 2015:170
Rubrik: Förordning (2015:170) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:238
Rubrik: Förordning (2015:238) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 29 §, 3 kap. 8 §
Ikraft: 2015-06-01
Ändring, SFS 2015:467
Rubrik: Förordning (2015:467) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 16 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:657
Rubrik: Förordning (2015:657) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 28 §; ny 2 kap. 28 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:808
Rubrik: Förordning (2016:808) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 19, 28 §§, 3 kap. 11, 13 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2016:832
Rubrik: Förordning (2016:832) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 1 kap. 11 §; ändr. 1 kap. 10 a, 11 §§, rubr. närmast före 1 kap. 10 a §
Ikraft: 2016-08-15 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2010/75/EU
Ändring, SFS 2016:860
Rubrik: Förordning (2016:860) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §; ny 2 kap. 9 a §
Ikraft: 2016-10-01
Ändring, SFS 2016:1131
Rubrik: Förordning (2016:1131) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 27, 31 §§
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1198
Rubrik: Förordning (2016:1198) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 a §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:801
Rubrik: Förordning (2017:801) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 5, 8, 34 §§, 3 kap. 16 §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2017:882
Rubrik: Förordning (2017:882) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 27 §
Ikraft: 2017-11-01
Ändring, SFS 2017:1050
Rubrik: Förordning (2017:1050) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 20 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2017:1239
Rubrik: Förordning (2017:1239) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 21, 30, 32 §§, 3 kap. 6 §
Ikraft: 2017-12-26
Ändring, SFS 2018:56
Rubrik: Förordning (2018:56) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 19, 21, 32 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:110
Rubrik: Förordning (2018:110) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 24 §
Ikraft: 2018-03-13
Ändring, SFS 2018:513
Rubrik: Förordning (2018:513) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 14 §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:1804
Rubrik: Förordning (2018:1804) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 21, 32 §§, 3 kap. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1940
Rubrik: Förordning (2018:1940) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 8, 10 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2004
Rubrik: Förordning (2018:2004) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 a §; nya 1 kap. 10 b, 10 c §§
Ikraft: 2019-01-05
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2018:2115
Rubrik: Förordning (2018:2115) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2020:419
Rubrik: Förordning (2020:419) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:647
Rubrik: Förordning (2020:647) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 1 kap. 28 §; nuvarande 1 kap. 28 § betecknas 3 kap. 21 §; ändr. 1 kap. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 19, 33, 35 §§, 3 kap. 2, 15, 17, den nya 21 §§, rubr. till 2 kap., 3 kap; nya 3 kap. 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 kap. 19, 21 §§
Ikraft: 2020-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:819
Rubrik: Förordning (2020:819) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 13 §§
Ikraft: 2020-11-01
Ändring, SFS 2020:1301
Rubrik: Förordning (2020:1301) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 24 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:1011
Rubrik: Förordning (2021:1011) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 24, 31 §§
Ikraft: 2022-01-02
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/904
Ändring, SFS 2021:1232
Rubrik: Förordning (2021:1232) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 18, 19 §§, 2 kap. 23 §, 3 kap. 7 §
Ikraft: 2022-01-05
Ändring, SFS 2022:188
Rubrik: Förordning (2022:188) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §; ny 3 kap. 1 a §
Ikraft: 2022-05-01
Ändring, SFS 2022:359
Rubrik: Förordning (2022:359) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: upph. 1 kap. 10 c §; ändr. 1 kap. 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2022-06-07
Ändring, SFS 2022:1174
Rubrik: Förordning (2022:1174) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: upph. 1 kap. 5 §, 2 kap. 35 §, rubr. närmast före 2 kap. 35 §; ändr. 1 kap. 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16, 17 §§, 2 kap. 1, 2, 4, 5, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34 §§, 3 kap. 1 §, rubr. 1, 2 kap.; nya 1 kap. 1 a, 12 a §§, 2 kap. 27 a, 30 a, 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 35, 36, 37, 38, 39 §§
Ikraft: 2022-07-25