Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:118 · Visa fulltext
Förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2011-03-15
Ändring, SFS 2014:1088
Rubrik: Förordning (2014:1088) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2 §
Ikraft: 2015-01-01