Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:566 · Visa fulltext
Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED DF
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315, EUTL345/2003 s90
CELEX-nr: 32003L0098
Ändring, SFS 2010:1494
Rubrik: Lag (2010:1494) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2015:289
Rubrik: Lag (2015:289) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 §§, rubr. närmast före 14 §; ny rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:79, bet. 2014/15:FiU14, rskr. 2014/15:188, direktiv 2003/98/EG
Ändring, SFS 2018:840
Rubrik: Lag (2018:840) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1686
Rubrik: Lag (2018:1686) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:1920
Rubrik: Lag (2018:1920) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2019:943
Rubrik: Lag (2019:943) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48