Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:99 · Visa fulltext
Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2009-03-06
Förarbeten: Prop. 2008/09:113, bet. 2008/09:SkU27, bet. 2008/09:175
Ändring, SFS 2010:87
Rubrik: Lag (2010:87) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-03-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:91, bet. 2009/10:SkU32, rskr. 2009/10:190
Ändring, SFS 2020:161
Rubrik: Lag (2020:161) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2020-03-30
Förarbeten: Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU53, rskr. 2019/20:194
Ändring, SFS 2020:206
Rubrik: Lag (2020:206) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2020-04-06
Förarbeten: Prop. 2019/20:151, bet. 2019/20:FiU55, rskr. 2019/20:204
Ändring, SFS 2020:377
Rubrik: Lag (2020:377) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 3, 5 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2020-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:276
Ändring, SFS 2021:52
Rubrik: Lag (2021:52) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
Omfattning: upph. 5 a; ändr. 1, 1 a, 2, 5 §§
Ikraft: 2021-02-05 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:175
Ändring, SFS 2021:297
Rubrik: Lag (2021:297) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2021-04-26 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:166, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:248
Ändring, SFS 2022:72
Rubrik: Lag (2022:72) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 1 a §§
Ikraft: 2022-02-08
Förarbeten: Prop. 2021/22:89, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:137.
Ändring, SFS 2022:134
Rubrik: Lag (2022:134) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 9 §§; ny 1 c §
Ikraft: 2022-03-07
Förarbeten: Prop. 2021/22:113, bet. 2021/22:FiU44, rskr. 2021/22:169.