Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:947 · Visa fulltext
Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:89
Rubrik: Förordning (2011:89) om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Omfattning: ändr. 2 §; ny 5 a §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2014:1559
Rubrik: Förordning (2014:1559) om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Omfattning: upph. 8, 9 §§. rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2015-01-15
Ändring, SFS 2017:226
Rubrik: Förordning (2017:226) om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Omfattning: ändr. 4, 10, 11 §§
Ikraft: 2017-04-18
Ändring, SFS 2018:518
Rubrik: Förordning (2018:518) om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2018-05-29