Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:769 · Visa fulltext
Studentkårsförordning (2009:769)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275
Ändring, SFS 2010:1776
Rubrik: Förordning (2010:1776) om ändring i studentkårsförordningen (2009:769)
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2012:585
Rubrik: Förordning (2012:585) om ändring i studentkårsförordningen (2009:769)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2012-10-15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278
Ändring, SFS 2016:748
Rubrik: Förordning (2016:748) om ändring i studentkårsförordningen (2009:769)
Omfattning: ändr. 7, 9 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2016-08-01