Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:366 · Visa fulltext
Lag (2009:366) om handel med läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Ändring, SFS 2009:733
Rubrik: Lag (2009:733) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §; nya 2 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§, 9 kap. 1 a §, rubr. närmast före 2 kap. 6 a §
Ikraft: 2009-11-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:190, bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288
Ändring, SFS 2009:734
Rubrik: Lag (2009:734) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2009-11-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288
Ändring, SFS 2010:270
Rubrik: Lag (2010:270) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 11 §§
Ikraft: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:96, bet. 2009/10:SoU10, rskr. 2009/10:222
Ändring, SFS 2010:1324
Rubrik: Lag (2010:1324) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6
Ändring, SFS 2013:38
Rubrik: Lag (2013:38) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 3 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 1 §; nya 3 a kap., 3 kap. 3 a §
Ikraft: 2013-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 102/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:39
Rubrik: Lag (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: nuvarande 3 kap. 3 a § betecknas 3 kap. 3 b §, ändr. 2 kap. 6 §, 3 kap. 3 b §, 4 kap. 2 §; ny 3 kap. 3 a §
Ikraft: 2016-04-12
Förarbeten: Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:40
Rubrik: Lag (2013:40) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §; ny 2 kap. 10 a §, rubr. närmast före 2 kap. 10 a §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:519
Rubrik: Lag (2013:519) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ny 3 kap. 3 c §
Ikraft: 2013-10-28
Förarbeten: Prop. 2012/13:118, bet. 2012/13:SoU25, rskr. 2012/13:270, EUTL299/2012 s1
CELEX-nr: 32012L0026
Ändring, SFS 2013:623
Rubrik: Lag (2013:623) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2 §, 8 kap. 2 §; nya 2 kap. 10 b §, 8 kap. 2 a §, rubr. närmast före 2 kap. 10 b §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:624
Rubrik: Lag (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: 2 kap. 6 §, 4 kap. 2 § i 2013:39
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:1025
Rubrik: Lag (2013:1025) om ändring i lagen (2013:623) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 10 b §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2 §, 8 kap. 2 a §, rubr. närmast före 2 kap. 10 b § i 2013:623
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2013:1026
Rubrik: Lag (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 4 kap. 2 § i 2013:624
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2014:462
Rubrik: Lag (2014:462) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:93, bet. 2013/14:SoU22, rskr. 2013/14:272
Ändring, SFS 2014:463
Rubrik: Lag (2014:463) om ändring i lagen (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Förarbeten: Prop. 2013/14:93, bet. 2013/14:SoU22, rskr. 2013/14:272
Ändring, SFS 2015:199
Rubrik: Förordning (2015:199) om ikraftträdande av lagen (2013:40) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ikrafttr. av 2013:40
Förarbeten: direktiv 2001/83/EG
Ändring, SFS 2015:323
Rubrik: Lag (2015:323) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 5 §§, 2 kap. 1, 5 §§, 3 kap. 3 §, 3 a kap. 2 §, 6 kap. 1 §, 8 kap. 5 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2015:329
Rubrik: Lag (2015:329) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 a § i 2013:39
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2015:332
Rubrik: Lag (2015:332) om ändring i lagen (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 § i 2013:1026
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2015:334
Rubrik: Lag (2015:334) om ändring i lagen (2014:463) om ändring i lagen (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 § i 2014:463
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2016:133
Rubrik: Förordning (2016:133) om ikraftträdande av lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ikrafttr. av 2013:39
Förarbeten: direktiv 2011/62/EU
Ändring, SFS 2016:529
Rubrik: Lag (2016:529) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250
Ändring, SFS 2018:488
Rubrik: (2018:488) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 5 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272
Ändring, SFS 2018:1106
Rubrik: Lag (2018:1106) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 6, 11 §§, 3 kap. 3 §; nytt 3 b kap., ny 2 kap. 3 a §, rubr. närmast före 2 kap. 3 a
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:157, bet. 2017/18:SoU24, rskr. 2017/18:353
Ändring, SFS 2018:1107
Rubrik: Lag (2018:1107) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 6, 9, 10 b §§; nytt 2 a kap., ny 3 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:157, bet. 2017/18:SoU24, rskr. 2017/18:353
Ändring, SFS 2018:1108
Rubrik: Lag (2018:1108) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §; ny 2 kap. 9 a §, rubr. närmast före 2 kap. 9 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:157, bet. 2017/18:SoU24, rskr. 2017/18:353
Ändring, SFS 2018:1215
Rubrik: Lag (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369
Ändring, SFS 2018:1275
Rubrik: Lag (2018:1275) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 3 a kap. 2 §
Förarbeten: Prop. 2017/18:196, bet. 2017/18:SoU29, rskr. 2017/18:417
Ändring, SFS 2019:320
Rubrik: Lag (2019:320) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: upph. 3 kap. 3 a §; nuvarande 3 kap. 3 b, 3 c §§ betecknas 3 kap. 3 a, 3 b §§; ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 6 §, 3 kap. 3 §, den nya 3 kap. 3 a §, 3 kap. 5 §, 4 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235
Ändring, SFS 2019:323
Rubrik: Lag (2019:323) om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 § i 2018:1215
Förarbeten: Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235
Ändring, SFS 2019:325
Rubrik: Lag (2019:325) om ändring i lagen (2018:1275) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 § i 2018:1275
Förarbeten: Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:23
Ändring, SFS 2020:308
Rubrik: Lag (2020:308) om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1215
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262