Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:321 · Visa fulltext
Studiestödsdataförordning (2009:321)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:942
Rubrik: Förordning (2009:942) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 15 §
Ändring, SFS 2011:920
Rubrik: Förordning (2011:920) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2011-07-26
Ändring, SFS 2011:1472
Rubrik: Förordning (2011:1472) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:201
Rubrik: Förordning (2017:201) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:393
Rubrik: Förordning (2017:393) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:539
Rubrik: Förordning (2017:539) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2017:540
Rubrik: Förordning (2017:540) om ändring i förordningen (2017:393) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 15 § i 2017:393
Ändring, SFS 2018:1122
Rubrik: Förordning (2018:1122) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2018:1362
Rubrik: Förordning (2018:1362) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 15, 16 §§
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:1363
Rubrik: Förordning (2018:1363) om ändring i förordningen (2018:1122) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 15 § i 2018:1122
Ändring, SFS 2018:1364
Rubrik: Förordning (2018:1364) om ändring i förordningen (2017:540) om ändring i förordningen (2017:393) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 15 § i 2017:540
Ändring, SFS 2019:22
Rubrik: Förordning (2019:22) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2020:1126
Rubrik: Förordning (2020:1126) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 9, 16 §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:380
Rubrik: Förordning (2021:380) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2021-06-18
Ändring, SFS 2022:238
Rubrik: Förordning (2022:238) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2022-05-01
Ändring, SFS 2022:871
Rubrik: Förordning (2022:871) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 2, 4, 14, 15 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2022-06-30
Ändring, SFS 2022:1081
Rubrik: Förordning (2022:1081) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2022:1284
Rubrik: Förordning (2022:1284) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2022-09-01