Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1394 · Visa fulltext
Förordning (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1489
Rubrik: Förordning (2010:1489) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ändr. 13, 17 §; ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:868
Rubrik: Förordning (2014:868) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2019:709
Rubrik: Förordning (2019:709) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 c §
Ikraft: 2019-12-14
Ändring, SFS 2020:226
Rubrik: Förordning (2020:226) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ny 2 d §
Ikraft: 2020-04-11
Ändring, SFS 2020:227
Rubrik: Förordning (2020:227) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: upph. 2 d §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2020:814
Rubrik: Förordning (2020:814) om ändring i förordningen (2020:227) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: upph. 2 d § i 2020:227
Ändring, SFS 2021:1058
Rubrik: Förordning (2021:1058) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ny 2 d §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2022:10
Rubrik: Förordning (2022:10) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ny 2 e §
Ikraft: 2022-01-28
Ändring, SFS 2022:548
Rubrik: Förordning (2022:548) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2022-10-01