Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1394 · Visa fulltext
Förordning (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1489
Rubrik: Förordning (2010:1489) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ändr. 13, 17 §; ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:868
Rubrik: Förordning (2014:868) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2019:709
Rubrik: Förordning (2019:709) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 c §
Ikraft: 2019-12-14
Ändring, SFS 2020:226
Rubrik: Förordning (2020:226) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ny 2 d §
Ikraft: 2020-04-11
Ändring, SFS 2020:227
Rubrik: Förordning (2020:227) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: upph. 2 d §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2020:814
Rubrik: Förordning (2020:814) om ändring i förordningen (2020:227) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: upph. 2 d § i 2020:227
Ändring, SFS 2021:1058
Rubrik: Förordning (2021:1058) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ny 2 d §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2022:10
Rubrik: Förordning (2022:10) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ny 2 e §
Ikraft: 2022-01-28
Ändring, SFS 2022:548
Rubrik: Förordning (2022:548) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2023:99
Rubrik: Förordning (2023:99) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ändr. 2 e §
Ikraft: 2023-04-01