Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1299 · Visa fulltext
Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:196
Rubrik: Förordning (2010:196) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 7, 9, 10 §§; ny bil.
Ikraft: 2010-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1991
Rubrik: Förordning (2010:1991) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 4, 6 §§, bil.
Ikraft: 2011-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1530
Rubrik: Förordning (2011:1530) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 6, 9, 11, 13 §§, bil.; ny 10 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:997
Rubrik: Förordning (2012:997) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-02-01
Ändring, SFS 2013:1086
Rubrik: Förordning (2013:1086) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-02-01
Ändring, SFS 2014:1543
Rubrik: Förordning (2014:1543) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 6, 10 a §§, bil.
Ikraft: 2015-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1292
Rubrik: Förordning (2017:1292) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 6, 11 §§, bil.
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:1967
Rubrik: Förordning (2018:1967) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 4, 9 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2068
Rubrik: Förordning (2018:2068) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 11 §, bil.
Ikraft: 2019-02-01
Ändring, SFS 2019:657
Rubrik: Förordning (2019:657) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1077
Rubrik: Förordning (2019:1077) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 1, 6, 8, 10, 10 a, 11, 12 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2020-01-01