Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1299 · Visa fulltext
Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:196
Rubrik: Förordning (2010:196) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 7, 9, 10 §§; ny bil.
Ikraft: 2010-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1991
Rubrik: Förordning (2010:1991) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 4, 6 §§, bil.
Ikraft: 2011-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1530
Rubrik: Förordning (2011:1530) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 6, 9, 11, 13 §§, bil.; ny 10 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:997
Rubrik: Förordning (2012:997) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-02-01
Ändring, SFS 2013:1086
Rubrik: Förordning (2013:1086) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-02-01
Ändring, SFS 2014:1543
Rubrik: Förordning (2014:1543) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 6, 10 a §§, bil.
Ikraft: 2015-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1292
Rubrik: Förordning (2017:1292) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 6, 11 §§, bil.
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:1967
Rubrik: Förordning (2018:1967) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 4, 9 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2068
Rubrik: Förordning (2018:2068) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 11 §, bil.
Ikraft: 2019-02-01
Ändring, SFS 2019:657
Rubrik: Förordning (2019:657) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1077
Rubrik: Förordning (2019:1077) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 1, 6, 8, 10, 10 a, 11, 12 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2023:665
Rubrik: Förordning (2023:665) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2024-01-01