Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1263 · Visa fulltext
Förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2009-12-15
Ändring, SFS 2013:1096
Rubrik: Förordning (2013:1096) om ändring i förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4, 6 §§
Ikraft: 2014-01-01