Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1119 · Visa fulltext
Lag (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2009-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:222, bet. 2009/10:SkU6, rskr. 2009/10:37
Ändring, SFS 2009:1138
Rubrik: Förordning (2009:1138) om ikraftträdande av lagen (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2011:1430
Rubrik: Lag (2011:1430) om ändring i lagen (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29