Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1053 · Visa fulltext
Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:203, bet. 2009/10:SfU5, rskr. 2009/10:17
Ändring, SFS 2010:1306
Rubrik: Lag (2010:1306) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1428
Rubrik: Lag (2011:1428) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:665
Rubrik: Lag (2012:665) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:160, bet. 2012/13:SoU3, rskr. 2012/13:17
Ändring, SFS 2018:164
Rubrik: Lag (2018:164) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186