Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:854 · Visa fulltext
Lag (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott
Departement: Justitiedepartementet Å
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6
Tidsbegränsad: 2015-01-01
Ändring, SFS 2009:78
Rubrik: Lag (2009:78) om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163
Ändring, SFS 2010:301
Rubrik: Lag (2010:301) om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:78, bet. 2009/10:JuU22, rskr. 2009/10:234
Ändring, SFS 2012:65
Rubrik: Lag (2012:65) om fortsatt giltighet av lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2011/12:22, bet. 2011/12:JuU12, rskr. 2011/12:121
Ändring, SFS 2012:287
Rubrik: Lag (2012:287) om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Ändring, SFS 2013:934
Rubrik: Lag (2013:934) om fortsatt giltighet av lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2012/13:180, bet. 2013/14:JuU7, rskr. 2013/14:38
Ändring, SFS 2014:386
Rubrik: Lag (2014:386) om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259