Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:717 · Visa fulltext
Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:63, bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266
Ändring, SFS 2009:967
Rubrik: Lag (2009:967) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§; nya 2 a, 4 a, 5 a, 5 b, 10 a, 11 a, 11 b, 12 a §§, rubr. närmast före 1, 3, 4, 4 a, 7, 8, 9, 10, 11 a, 12 §§
Ikraft: 2009-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3
Ändring, SFS 2012:801
Rubrik: Lag (2012:801) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:179, bet. 2012/13:JuU7, rskr. 2012/13:61
Ändring, SFS 2014:691
Rubrik: Lag (2014:691) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:558
Rubrik: Lag (2016:558) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2016-07-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:126, bet. 2015/16:FöU10, rskr. 2015/16:225
Ändring, SFS 2018:1918
Rubrik: Lag (2018:1918) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2021:1173
Rubrik: Lag (2021:1173) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 1, 2 a, 4, 7, 12 a §§
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:224, bet. 2021/22:FöU2, rskr. 2021/22:45
Ändring, SFS 2022:495
Rubrik: Lag (2022:495) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302