Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:452 · Visa fulltext
Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: EGTL35/1992 s24, EUTL346/2003 s57, EGTL159/1996 s1
CELEX-nr: 31992L0003, 32003L0122, 31996L0029
Ändring, SFS 2009:117
Rubrik: Förordning (2009:117) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: EUTL148/1993 s1, EUTL337/2006 s21
CELEX-nr: 31993R1493, 32006L0117
Ändring, SFS 2009:949
Rubrik: Förordning (2009:949) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: upph. rubr. närmast före 4 §; ändr. 1, 2, 5, 6, 10 §§, rubr. närmast före 15 §; ny 2 a §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:23
Rubrik: Förordning (2010:23) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ny 10 a §
Ikraft: 2010-02-15
Ändring, SFS 2010:1200
Rubrik: Förordning (2010:1200) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010-12-21
Ändring, SFS 2011:87
Rubrik: Förordning (2011:87) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:448
Rubrik: Förordning (2011:448) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: nya 5 a, 12 a, 12 b, 28 §§; rubr. närmast före 28 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EUTL172/2009 s18
CELEX-nr: 32009L0071
Ändring, SFS 2011:1589
Rubrik: Förordning (2011:1589) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5 a, 6, 13, 15 §§
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2013:692
Rubrik: Förordning (2013:692) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 12 a, 12 b, 13 §§; nya 9 a, 12 c, 12 d, 13 a §§
Ikraft: 2013-08-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL199/2011 s48, EUTL172/2009 s18
CELEX-nr: 32011L0070, 32009L0071
Ändring, SFS 2015:1064
Rubrik: Förordning (2015:1064) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2017:779
Rubrik: Förordning (2017:779) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 12 a, 12 b, 15 §§; ny 12 e §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: direktiv 2009/71/Euratom
Ändring, SFS 2018:510
Rubrik: Förordning (2018:510) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: upph. 12, 16 §§
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:1452
Rubrik: Förordning (2018:1452) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: upph. 3, 20 §§, rubr. närmast före 20 §; ny 3 §
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2021:667
Rubrik: Förordning (2021:667) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: nya 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: direktiv 2009/71/Euratom
Ändring, SFS 2022:309
Rubrik: Förordning (2022:309) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 15 §
Ikraft: 2022-05-31
Ändring, SFS 2022:540
Rubrik: Förordning (2022:540) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2022-10-01