Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:145 · Visa fulltext
Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145, EGT149/1971 s2
CELEX-nr: 31971R1408
Ändring, SFS 2010:251
Rubrik: Lag (2010:251) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Ändring, SFS 2010:336
Rubrik: Förordning (2010:336) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:118, bet. 2009/10:SoU24, rskr. 2009/10:237
Ändring, SFS 2010:1299
Rubrik: Lag (2010:1299) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 kap. 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1322
Rubrik: Lag (2010:1322) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971 s2
CELEX-nr: 32004R0883, 31971R1408
Ändring, SFS 2011:1189
Rubrik: Lag (2011:1189) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 1 a, 2, 3, 5 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2, 7 §§, rubr. till 2 kap.; nya 2 kap. 1 a §, 4 kap. 5 a §, rubr. närmast före 2 kap. 1 a, 2 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU5, rskr. 2011/12:47
Ändring, SFS 2013:110
Rubrik: Lag (2013:110) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 kap. 9 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:517
Rubrik: Lag (2013:517) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ny 2 kap. 4 a §
Ikraft: 2013-10-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269, EUTL88/2011 s45
CELEX-nr: 32011L0024
Ändring, SFS 2016:1285
Rubrik: Lag (2016:1285) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127
Ändring, SFS 2016:1286
Rubrik: Lag (2016:1286) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127
Ändring, SFS 2016:1287
Rubrik: Lag (2016:1287) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127
Ändring, SFS 2017:431
Rubrik: Lag (2017:431) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 kap. 6, 8, 9 §§; ny 4 kap. 8 a §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:153, bet. 2016/17:SoU20, rskr. 2016/17:278
Ändring, SFS 2020:712
Rubrik: Lag (2020:712) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:184, bet. 2019/20:SoU26, rskr. 2019/20:370