Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1101 · Visa fulltext
Förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2009-01-15 överg.best.
Ändring, SFS 2009:252
Rubrik: Förordning (2009:252) om ändring i förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1841
Rubrik: Förordning (2010:1841) om ändring i förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:1533
Rubrik: Förordning (2014:1533) om ändring i förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015-01-12
Ändring, SFS 2018:1497
Rubrik: Förordning (2018:1497) om ändring i förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
Omfattning: nuvarande 9 § betecknas 10 §; ändr. 1, 2, 3, 5, 8 §§, rubr. närmast före 1 §, rubr. närmast efter 8 § sätts närmast före den nya 10 §; ny 9 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1506
Rubrik: Förordning (2018:1506) om ändring i förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
Omfattning: ändr. 4, 6 §§; ny 4 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:204, bet. 2017/18: UbU25, rskr. 2017/18:331