Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:845 · Visa fulltext
Artskyddsförordning (2007:845)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL206/1992 s7, EUTL363/2006 s368, EGTL103/1979 s1, EGTL94/1999 s24, EGTL61/1997 s1, EUTL166/2006 s1
CELEX-nr: 31992L0043, 32006L0105, 31979L0409, 31999L022, 31997R0338, 32006R0865
Ändring, SFS 2009:325
Rubrik: Förordning (2009:325) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
Omfattning: ändr. 26, 30, 31 §§, bil. 2
Ikraft: 2009-06-01
Ändring, SFS 2009:1329
Rubrik: Förordning (2009:1329) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
Omfattning: ändr. 72 §; nya 47 a, 63 a §§
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:1199
Rubrik: Förordning (2010:1199) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
Omfattning: ändr. 32, 71 §§, bil. 1
Ikraft: 2010-12-21
Ändring, SFS 2011:50
Rubrik: Förordning (2011:50) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
Omfattning: ändr. 58, 59 §§
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:197
Rubrik: Förordning (2011:197) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-04-19
Förarbeten: EUTL20/2010 s7
CELEX-nr: 32009L0147
Ändring, SFS 2011:636
Rubrik: Förordning (2011:636) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
Omfattning: ändr. 20, 32, 36, 45, 49, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 68 §§; ny 49 a §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2014:1240
Rubrik: Förordning (2014:1240) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
Omfattning: ändr. 60 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2019:71
Rubrik: Förordning (2019:71) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
Omfattning: ändr. 40, 49 §§
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:635
Rubrik: Förordning (2019:635) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
Omfattning: ändr. 1, 18, 24, 29 §§
Ikraft: 2019-11-07
Ändring, SFS 2020:420
Rubrik: Förordning (2020:420) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:646
Rubrik: Förordning (2020:646) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2022:928
Rubrik: Förordning (2022:928) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 4 §; nuvarande 4 § betecknas 4 a §; ändr. den nya 4 a §, 14 §; ny 4 §, rubr. närmast före 4, 4 a, 7 §§
Ikraft: 2022-10-01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2022:5, direktiv 92/43/EEG