Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:640 · Visa fulltext
Förordning (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2007-08-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:100, utg.omr. 8, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Upphävd: 2008-11-01
Ändring, SFS 2007:1295
Rubrik: Förordning (2007:1295) om ändring i förordningen (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:778
Omfattning: upph.