Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:640 · Visa fulltext
Förordning (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2007-08-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:100, utg.omr. 8, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Upphävd: 2008-11-01
Ändring, SFS 2007:1295
Rubrik: Förordning (2007:1295) om ändring i förordningen (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:778
Omfattning: upph.