Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:260 · Visa fulltext
Förordning (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2007-07-01
Upphävd: 2022-01-01
Ändring, SFS 2014:1226
Rubrik: Förordning (2014:1226) om ändring i förordningen (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2018:81
Rubrik: Förordning (2018:81) om ändring i förordningen (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Omfattning: ny 14 §
Ikraft: 2018-03-01
Ändring, SFS 2020:1121
Rubrik: Förordning (2020:1121) om ändring i förordningen (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Omfattning: ändr. 10, 11, 13 §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:1207
Omfattning: upph.