Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1398 · Visa fulltext
Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ändring, SFS 2009:108
Rubrik: Lag (2009:108) om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2009-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:83, bet. 2008/09:SkU21, rskr. 2008/09:171
Ändring, SFS 2009:1410
Rubrik: Lag (2009:1410) om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
Omfattning: ändr. 1, 3, 5 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:33, bet. 2009/10:SkU15, rskr. 2009/10:108
Ändring, SFS 2010:1298
Rubrik: Lag (2010:1298) om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1422
Rubrik: Lag (2011:1422) om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 1, 6, 9, 11 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:743
Rubrik: Lag (2012:743) om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37