Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1206 · Visa fulltext
Förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:200
Rubrik: Förordning (2008:200) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11 §§, rubr. närmast före 7 §; ny 5 a §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:659
Rubrik: Förordning (2008:659) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 11, 13 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2008:843
Rubrik: Förordning (2008:843) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 5 a, 7, 11 §§ rubr. närmast före 7 §; ny 5 b §
Ikraft: 2008-12-01
Ändring, SFS 2009:638
Rubrik: Förordning (2009:638) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 6 §§
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2010:194
Rubrik: Förordning (2010:194) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 5, 11 §§
Ikraft: 2010-04-15
Ändring, SFS 2010:1384
Rubrik: Förordning (2010:1384) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1146
Rubrik: Förordning (2011:1146) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 5 a §; nya 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2013:1038
Rubrik: Förordning (2013:1038) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1069
Rubrik: Förordning (2014:1069) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: nuvarande 1 § betecknas 1 a §; ändr. den nya 1 a §, 2, 4, 5, 6, 9 §§; ny 1 §
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2015:166
Rubrik: Förordning (2015:166) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2017:29
Rubrik: Förordning (2017:29) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2019:115
Rubrik: Förordning (2019:115) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 1 a, 2 §§
Ikraft: 2019-04-15
Ändring, SFS 2020:356
Rubrik: Förordning (2020:356) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 2, 5 a §§
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2022:1359
Rubrik: Förordning (2022:1359) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022-09-01