Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1199 · Visa fulltext
Förordning (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:760
Rubrik: Förordning (2009:760) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2011:1563
Rubrik: Förordning (2011:1563) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden
Omfattning: nya 2 a, 14 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2013:1006
Rubrik: Förordning (2013:1006) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden
Omfattning: upph. 5, 13 §§, rubr. närmast före 5, 13 §§; ändr. 1, 4, 12 §§; ny 2 b §, rubr. närmast före 2 b §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:179
Rubrik: Förordning (2014:179) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden
Omfattning: ändr. 2 b §; ny 1 a §
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2015:542
Rubrik: Förordning (2015:542) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden
Omfattning: ändr. 1, 4 §§; nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 11 a §§
Ikraft: 2015-10-01
Ändring, SFS 2017:926
Rubrik: Förordning (2017:926) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden
Omfattning: ändr. 9 a, 11, 11 a §§
Ikraft: 2018-01-01