Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1177 · Visa fulltext
Förordning (2007:1177) med instruktion för Moderna museet
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:739
Rubrik: Förordning (2009:739) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet
Omfattning: nuvarande 3, 4, 5 §§ betecknas 5, 3, 4 §§; ändr. 2, 6 §§, de nya 4, 5 §§
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2009:1566
Rubrik: Förordning (2009:1566) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 6 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145
Ändring, SFS 2013:72
Rubrik: Förordning (2013:72) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-05-01
Ändring, SFS 2014:168
Rubrik: Förordning (2014:168) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet
Omfattning: nya 4, 4 a, 7 a §§
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2015:1001
Rubrik: Förordning (2015:1001) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet
Omfattning: ändr. 1, 12 §§
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85
Ändring, SFS 2017:1086
Rubrik: Förordning (2017:1086) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-01-01