Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1110 · Visa fulltext
Förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1082
Rubrik: Förordning (2008:1082) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2009-03-01
Ändring, SFS 2008:1230
Rubrik: Förordning (2008:1230) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 2 §; ny 5 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:98
Rubrik: Förordning (2009:98) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2009-03-15
Ändring, SFS 2009:706
Rubrik: Förordning (2009:706) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2010:1024
Rubrik: Förordning (2010:1024) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2010:1534
Rubrik: Förordning (2010:1534) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 6, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1579
Rubrik: Förordning (2011:1579) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2013:742
Rubrik: Förordning (2013:742) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-11-01
Ändring, SFS 2016:327
Rubrik: Förordning (2016:327) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2017:851
Rubrik: Förordning (2017:851) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 3, 7, 13 §§
Ikraft: 2017-08-01
Ändring, SFS 2018:762
Rubrik: Förordning (2018:762) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:256
Rubrik: Förordning (2019:256) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-06-01
Ändring, SFS 2020:46
Rubrik: Förordning (2020:46) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2020:680
Rubrik: Förordning (2020:680) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:898
Rubrik: Förordning (2020:898) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2022:140
Rubrik: Förordning (2022:140) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022-04-01
Ändring, SFS 2022:534
Rubrik: Förordning (2022:534) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2022-10-01