Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1076 · Visa fulltext
Förordning (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2017:520
Rubrik: Förordning (2017:520) om ändring i förordningen (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden
Omfattning: ändr. 4, 7, 8 §§
Ikraft: 2017-07-14