Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1068 · Visa fulltext
Förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:1069
Rubrik: Förordning (2009:1069 ) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
Omfattning: nuvarande 9 § betecknas 13 §; rubr. närmast före nuvarande 9 § sätts närmast före 13 §; nya 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2013:507
Rubrik: Förordning (2013:507) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraft: 2013-07-17
Ändring, SFS 2016:1259
Rubrik: Förordning (2016:1259) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 2017-01-25
Ändring, SFS 2018:1882
Rubrik: Förordning (2018:1882) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 9, 11, 13 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:1154
Rubrik: Förordning (2019:1154) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning
Omfattning: upph. 9, 10, 11, 12 §§, rubriken närmast före 9 §; nuvarande 13 § betecknas 9 §, ändr. 4, 6 §§, rubr. närmast före 13 § sätts närmast före 9 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:1226
Rubrik: Förordning (2021:1226) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2022:51
Rubrik: Förordning (2022:51) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning
Omfattning: nuvarande 9 § betecknas 11 §; ändr. 1 §; rubr. närmast före 9 § sätts närmast före 11 §; nya 9, 10 §§, rubr. närmast före 9, 10 §§
Ikraft: 2022-03-01 överg.best.