Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:816 · Visa fulltext
Förordning (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EGTL206/1977 s8, EUTL122/2003 s36, EGTL167/1987 s54, EUTL78/2005 s43, EGTL194/1988 s10, EUTL11/2006 s21, EGTL382/1988 s36, EUTL122/2003 s1, EGTL153/1989 s30, EGTL302/1989 s1, EUTL31/2006 s24, EGTL71/1990 s34, EGTL71/1990 s36, EGTL224/1990 s29, EGTL315/2002 s14, EGTL224/1990 s55, EGTL225/1990 s62, EUTL122/2003 s1, EGTL46/1991 s19, EUTL340/2005 s68, EGTL85/1991 s37, EGTL268/1992 s54, EUTL139/2004 s320, EUTL325/2003 s31
CELEX-nr: 31977L0504, 32003R0807, 31987L0328, 32005L0024, 31998L0407, 32006D0016, 31988L0661, 32002R0806, 32003R0806, 31989L0361, 31989L0556, 32006D0060, 31990L0118, 31990L0119, 31990L0425, 32002L0033, 31990L0427, 31990L0429, 32003R0806, 31991L0068, 32005D0932, 31991L0174, 31992L0065, 32004L0068, 32003L0099
Ändring, SFS 2009:1268
Rubrik: Förordning (2009:1268) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.
Omfattning: nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2018:1016
Rubrik: Förordning (2018:1016) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1588
Rubrik: Förordning (2018:1588) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraft: 2018-11-01
Ändring, SFS 2021:184
Rubrik: Förordning (2021:184) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 §§, rubr. närmast före 9, 12, 13 §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2021:260
Rubrik: Förordning (2021:260) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2021-04-21