Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:311 · Visa fulltext
Förordning (2006:311) om transport av farligt gods
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EGTL319/1994 s7, EUTL365/2004 s25, EGTL235/1996 s25, EUTL365/2004 s24, EGTL249/1995 s35, EUTL367/2004 s23, EGTL138/1999 s20, EGTL149/2002 s28, EGTL145/1996 s10
CELEX-nr: 31994L0055, 32004L0111, 31996L0049, 32004L0110, 31995L0050, 32004L0112, 31999L0036, 32002L0050, 31996L0035
Ändring, SFS 2007:864
Rubrik: Förordning (2007:864) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:467
Rubrik: Förordning (2008:467) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 7, 10, 18 §§
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:1091
Rubrik: Förordning (2008:1091) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 2, 7, 10, 12, 14, 16, 19 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL249/1995 s35, EUTL367/2004 s23
CELEX-nr: 31995L0050, 32004L0112
Ändring, SFS 2009:610
Rubrik: Förordning (2009:610) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 7, 8, 14, 16 §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: EUTL260/2008 s13, EGTL249/1995 s35, EUTL162/2008 s11
CELEX-nr: 32008L0068, 01995L0050, 32008L0054
Ändring, SFS 2009:691
Rubrik: Förordning (2009:691) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: EUTL260/2008 s13, EGTL249/1995 s35, EUTL162/2008 s11
CELEX-nr: 32008L0068, 31995L0050, 32008L0054
Ändring, SFS 2010:657
Rubrik: Förordning (2010:657) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: EUTL260/2008 s13
CELEX-nr: 32008L0068
Ändring, SFS 2010:1076
Rubrik: Förordning (2010:1076) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2010:1838
Rubrik: Förordning (2010:1838) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2011-01-17
Ändring, SFS 2011:1013
Rubrik: Förordning (2011:1013) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 7, 9 14 §§
Ikraft: 2011-10-20 överg.best.
Förarbeten: EUTL218/2008 s30, EUTL165/2010 s1, EUTL162/2008 s11, EUTL260/2008 s13
CELEX-nr: 32008R0765, 32010L0035, 32008L0054, 32008L0068
Ändring, SFS 2013:544
Rubrik: Förordning (2013:544) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1224
Rubrik: Förordning (2014:1224) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 7, 10, 17, 18 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:9
Rubrik: Förordning (2015:9) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2015:349
Rubrik: Förordning (2015:349) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-06-12
Ändring, SFS 2017:607
Rubrik: Förordning (2017:607) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:92
Rubrik: Förordning (2019:92) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2020:787
Rubrik: Förordning (2020:787) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-10-15
Ändring, SFS 2022:435
Rubrik: Förordning (2022:435) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-05-19
Ändring, SFS 2022:1163
Rubrik: Förordning (2022:1163) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 9 §; ny 10 a §
Ikraft: 2022-07-25