Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:403 · Visa fulltext
Naturgaslag (2005:403)
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:62, bet. 2004/05:NU14, rskr. 2004/05:246, EUTL176/2003 s57
CELEX-nr: 32003L0055
Ändring, SFS 2005:938
Rubrik: Lag (2005:938) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 10 kap 7 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:646
Rubrik: Lag (2006:646) om ändring naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: nuvarande 1 kap 8 § betecknas 1 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 8 § sätts närmast före 1 kap 9 §; ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 2 §, 8 kap 1 §, 10 kap 1 §, 11 kap 4 §; nya 1 kap 8 §, 10 kap 5 a §, nytt 8 a kap
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:158, bet. 2005/06:NU18, rskr. 2005/06:346, EUTL127/2004 s92, EUTL289/2005 s1
CELEX-nr: 32004L0067, 32005R1775
Ändring, SFS 2008:901
Rubrik: Lag (2008:901) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 8 a kap 3 §, 10 kap 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:159, bet. 2008/09:NU7, rskr. 2008/09:11
Ändring, SFS 2009:581
Rubrik: Lag (2009:581) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4, 7, 9, 10 §§; nya 7 kap. 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 8 a, 8 b, 12 §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:168, bet. 2008/09:NU23, rskr. 2008/09:268
Ändring, SFS 2010:603
Rubrik: Lag (2010:603) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §; ny 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:128, bet. 2009/10:NU18, rskr. 2009/10:280, EUTL140/2009 s16
CELEX-nr: 32009L0028
Ändring, SFS 2010:895
Rubrik: Lag (2010:895) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2010:942
Rubrik: Lag (2010:942) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1976
Rubrik: Lag (2010:1976) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §, 7 kap. 5 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:713
Rubrik: Lag (2011:713) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 9 §§, 7 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 1, 3, 5 §§, 10 kap. 1, 3, 4 §§; nya 1 kap. 7 a §, 3 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 10, 11 §§, 6 kap. 3 a, 6 §§, 8 kap. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, 10 kap. 1 a §, rubr. närmast före 3 kap. 11 §, 8 kap. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:70, bet. 2010/11:NU21, rskr. 2010/11:275, EUTL211/2009 s94
CELEX-nr: 32009L0073
Ändring, SFS 2011:1415
Rubrik: Lag (2011:1415) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 10 kap. 12 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:274
Rubrik: Lag (2012:274) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: upph. 8 a kap., 10 kap. 5 a §; ändr. 1 kap. 1 §, 10 kap. 1 §, 11 kap. 4 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:68, bet. 2011/12:NU18, rskr. 2011/12:211
Ändring, SFS 2012:336
Rubrik: Lag (2012:336) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: upph. 9 kap. 5, 6 §§, rubr. närmast före 9 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 7 a §, 4 kap. 2 §, 6 kap. 5 §, 9 kap. 1, 4 §§; nya 1 kap. 6 a §, 3 kap. 2 f, 10 a, 12 §§, 4 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 2 d §§, 7, 8, 9, 10 §§, 9 kap. 3 a §, 10 kap. 13 §, rubr. närmast före 3 kap. 12 §, 4 kap. 7, 9, 10 §§, 10 kap. 13 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:77, bet. 2011/12:NU22, rskr. 2011/12:231, EUTL211/2009 s94
CELEX-nr: 32009L0073
Ändring, SFS 2013:209
Rubrik: Lag (2013:209) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: upph. 6 kap. 3 a §, 7 kap. 2 §; nuvarande 6 kap. 6 § betecknas 6 kap. 22 §; ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 7 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§, 10 kap. 1, 4 §§, 11 kap. 4 §, den nya 6 kap. 22 §, rubr. till 6 kap., 7 kap., rubr. närmast före 6 kap. 2 §, 7 kap. 1 §; nya 1 kap. 6 b, 8 a §§, 2 kap. 1 a §, 6 kap. 1 b, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 b, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24 §§
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:85, bet. 2012/13:NU16, rskr. 2012/13:201
Ändring, SFS 2014:246
Rubrik: Lag (2014:246) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 7 kap. 1, 4 §§, 9 kap. 1 §; ny 7 kap. 2 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:74, bet. 2013/14:NU17, rskr. 2013/14:209
Ändring, SFS 2014:271
Rubrik: Lag (2014:271) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 8 kap. 18 §; nya 3 kap. 7 a §, 7 kap. 13, 14, 15 §§; rubr. närmast före 7 kap. 13 §
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221
Ändring, SFS 2014:578
Rubrik: Lag (2014:578) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Ändring, SFS 2015:251
Rubrik: Lag (2015:251) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:53, bet. 2014/15:NU15, rskr. 2014/15:172
Ändring, SFS 2016:118
Rubrik: Lag (2016:118) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 10 kap. 7 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2017:747
Rubrik: Lag (2017:747) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2017:1029
Rubrik: Lag (2017:1029) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 6 kap. 1 b §; ändr. 6 kap. 1 a §, rubr. närmast före 6 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:202, bet. 2017/18:NU7, rskr. 2017/18:23, direktiv 2009/28/EG
Ändring, SFS 2017:1034
Rubrik: Lag (2017:1034) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ändring, SFS 2018:726
Rubrik: Lag (2018:726) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 10 kap. 7 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1422
Rubrik: Lag (2018:1422) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr, 2 kap. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Ändring, SFS 2019:807
Rubrik: Lag (2019:807) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §; nya 10 kap. 14 §, rubr. närmast före 10 kap. 14 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:16, bet. 2019/20:NU8, rskr. 2019/20:30, direktiv 2009/73/EG
Ändring, SFS 2019:919
Rubrik: Lag (2019:919) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48