Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:268 · Visa fulltext
Lag (2005:268) om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:67, bet. 2004/05:SkU26, rskr. 2004/05:222
Ändring, SFS 2006:1216
Rubrik: Förordning (2006:1216) om ikraftträdande av lagen (2005:268) om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring
Omfattning: ikrafttr.