Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:657 · Visa fulltext
Förordning (2004:657) om utsläpp av koldioxid
Departement: Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Ikraft: 2004-08-01
Förarbeten: EGTL275/2003 s32
CELEX-nr: 32003L0087
Upphävd: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:698
Rubrik: Förordning (2004:698) om ändring i förordningen (2004:657) om utlsäpp av koldioxid
Omfattning: ändr. 3, 14, 31 §§, rubr. närmast före 32 §
Ikraft: 2004-09-27
Ändring, SFS 2004:1205
Omfattning: upph.