Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:484 · Visa fulltext
Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2004-07-01
Upphävd: 2021-07-01
Ändring, SFS 2007:1133
Rubrik: Förordning (2007:1133) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:555
Rubrik: Förordning (2008:555) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ny 20 a §, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:1425
Rubrik: Förordning (2008:1425) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1512
Rubrik: Förordning (2009:1512) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 2 a, 20 a §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:989
Rubrik: Förordning (2011:989) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-10-01
Ändring, SFS 2011:1149
Rubrik: Förordning (2011:1149) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 2 a, 20 a §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:357
Rubrik: Förordning (2012:357) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ny 13 a §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2013:864
Rubrik: Förordning (2013:864) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 2 a, 13 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1330
Rubrik: Förordning (2014:1330) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 11 a §; ny 11 b §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:314
Rubrik: Förordning (2015:314) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ny 5 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2017:434
Rubrik: Förordning (2017:434) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2018:12
Rubrik: Förordning (2018:12) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 11 b §
Ikraft: 2018-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1551
Rubrik: Förordning (2018:1551) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-10-15
Ändring, SFS 2021:403
Omfattning: upph.