Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:329 · Visa fulltext
Förordning (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:708
Rubrik: Förordning (2004:708) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 1 kap 2 a §
Ikraft: 2004-10-08
Ändring, SFS 2005:566
Rubrik: Förordning (2005:566) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 5 kap 1 §; ändring 1 kap 2, 3 §§, 3 kap 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25 §§, 4 kap 12, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 29, 30, 31 §§; ny 2 kap 5 a, rubr. närmast före 2 kap 6 § sätts närmast före 2 kap 5 a §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0139
Ändring, SFS 2005:965
Rubrik: Förordning (2005:965) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2005:966
Rubrik: Förordning (2005:966) om ändring i förordningen (2005:566) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §, 3 kap 3 § i 2005:566
Förarbeten: EUTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0139
Ändring, SFS 2006:505
Rubrik: Förordning (2006:505) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 2 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EUTL221/2003 s13
CELEX-nr: 32003L0058
Ändring, SFS 2006:917
Rubrik: Förordning (2006:917) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 1 kap 2 a §; nya 1 a, 1 b kap
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: EUTL207/2003 s 1
CELEX-nr: 32003R1435
Ändring, SFS 2006:1535
Rubrik: Förordning (2006:1535) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 1 kap 7 §, rubr. närmast före 1 kap 7 §
Ikraft: 2007-02-01
Ändring, SFS 2007:339
Rubrik: Förordning (2007:339) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 1 kap 8 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:1468
Rubrik: Förordning (2007:1468) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 3 kap 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 §§, 4 kap 6, 12, 30, 31 §§, rubr. närmast före 1 kap 4 §; nya 1 kap 5 a §, 3 kap 2 a, 2 b, 2 c, 27 §§, 4 kap 8 a, 20 a, 25 a, 33 §§, 5 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 27 §, 4 kap 25 a §
Ikraft: 2008-03-01
Förarbeten: EGTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0139
Ändring, SFS 2008:23
Rubrik: Förordning (2008:23) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §; nya 1 kap 2 a §, 2 kap 5 b §
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Ändring, SFS 2008:609
Rubrik: Förordning (2008:609) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §, 3 kap 20, 23 §§
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0139
Ändring, SFS 2008:741
Rubrik: Förordning (2008:741) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 4 kap 32 §; ändr. 3 kap 8 §, 4 kap 29 §
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2009:592
Rubrik: Förordning (2009:592) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: nya 2 kap. 8, 9, 10, 11, 12, rubr. närmast före 2 kap. 8 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: EUTL177/2006 s1, EUTL247/2007 s1
CELEX-nr: 32006L0048, 32007L0044
Ändring, SFS 2009:717
Rubrik: Förordning (2009:717) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 2 a §§, 1 b kap. 15, 16 §§ samt 4 kap. 29, 30, 33 §§
Ikraft: 2009-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:835
Rubrik: Förordning (2011:835) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:988
Rubrik: Förordning (2011:988) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 4 kap. 28 §; ny 4 kap. 32 §
Ikraft: 2011-10-01
Ändring, SFS 2012:61
Rubrik: Förordning (2012:61) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 4 kap. 15 a §
Ikraft: 2012-04-01
Ändring, SFS 2012:200
Rubrik: Förordning (2012:200) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 1 kap. 9 §, rubr. närmast före 1 kap. 9 §
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: EUTL331/2010 s120, EUTL177/2006 s1
CELEX-nr: 32010L0078, 32006L0048
Ändring, SFS 2013:596
Rubrik: Förordning (2013:596) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §
Ikraft: 2013-07-22
Ändring, SFS 2013:676
Rubrik: Förordning (2013:676) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2013-07-15
Ändring, SFS 2014:156
Rubrik: Förordning (2014:156) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 4 kap. 14 a §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: EUTL156/2012 s1-9
CELEX-nr: 32012L0017
Ändring, SFS 2014:497
Rubrik: Förordning (2014:497) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §; ny 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2014:995
Rubrik: Förordning (2014:995) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 9 §§, 5 kap. 2, 2 a §§; ny 1 kap. 9 a §
Ikraft: 2014-08-02
Ändring, SFS 2015:127
Rubrik: Förordning (2015:127) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap. 27 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:1036
Rubrik: Förordning (2015:1036) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §; nya 1 kap. 9 b, 10, 11 §§, rubr. närmast före 1 kap. 10 §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:75
Rubrik: Förordning (2016:75) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 4 kap. 20 §
Ikraft: 2016-03-01
Ändring, SFS 2016:326
Rubrik: Förordning (2016:326) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 b §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:347
Rubrik: Förordning (2016:347) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: nuvarande 5 kap. 2 a § betecknas 5 kap. 2 b §; ändr. 5 kap. 2 §, den nya 5 kap. 2 b §; ny 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2016:585
Rubrik: Förordning (2016:585) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a §, 3 kap. 2 a, 2 c §§, 4 kap. 29 §, 5 kap. 3 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2017:1344
Rubrik: Förordning (2017:1344) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 2 a §§
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:334
Rubrik: Förordning (2018:334) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 4 kap. 7, 8 a, 9 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 3, 4, 8, 25 a §§
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:766
Rubrik: Förordning (2018:766) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §, 2 kap. 5 b §, 3 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1402
Rubrik: Förordning (2018:1402) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 2 b §§
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:1755
Rubrik: Förordning (2018:1755) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 5 kap. 4 §
Ikraft: 2019-09-01
Ändring, SFS 2018:1828
Rubrik: Förordning (2018:1828) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 26 §, 4 kap. 10, 15, 19, 23, 25 a, 26, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast 2 kap. 7 §, 3 kap. 26 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:678
Rubrik: Förordning (2020:678) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 1 b kap., 3 kap. 7, 11 §§; ändr. 1 kap. 2, 2 a, 3, 4 §§, 1 a kap. 2 §, 2 kap. 1, 3, 4, 5 a, 6 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 §§, 4 kap. 12, 18, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 32 a, 33 §§, 5 kap. 2 §, rubr. 1 a kap., rubr. närmast före 3 kap. 3, 4, 5, 12, 13, 15, 26 §§; nya 1 a kap. 3 §, 4 kap. 32 a §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:996
Rubrik: Förordning (2020:996) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 4 kap. 27 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1216
Rubrik: Förordning (2020:1216) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 9 §§, 2 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 7 §
Ikraft: 2020-12-29
Förarbeten: direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2021:505
Rubrik: Förordning (2021:505) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/2034
Ändring, SFS 2022:805
Rubrik: Förordning (2022:805) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2022-07-08
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/2162
Ändring, SFS 2022:1288
Rubrik: Förordning (2022:1288) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: nuvarande 4 kap. 25 a § betecknas 4 kap. 25 d §; ändr. 4 kap. 14 a, 16 §§, rubr. närmast före nuvarande 4 kap. 25 a § sätts närmast före 4 kap 25 d §; nya 4 kap. 14 b, 25 a, 25 b, 25 c, 32 b §§
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2017/1132
Ändring, SFS 2022:1387
Rubrik: Förordning (2022:1387) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:1860
Rubrik: Förordning (2022:1860) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 2 a §§, 2 kap. 5 a §, 4 kap. 29, 33 §§, rubr. närmast före 2 kap. 5 a §; nya 2 kap. 5 c, 5 d, 5 e, 5 f §§
Ikraft: 2023-01-31