Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:255 · Visa fulltext
Smittskyddsförordning (2004:255)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1031
Rubrik: Förordning (2005:1031) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:1433
Rubrik: Förordning (2006:1433) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 5 §, bil. 1
Ikraft: 2007-02-01
Ändring, SFS 2010:335
Rubrik: Förordning (2010:335) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-06-01
Ändring, SFS 2012:622
Rubrik: Förordning (2012:622) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g §§, rubr. närmast före 7 a §, bil. 3
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:186
Rubrik: Förordning (2013:186) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:900
Rubrik: Förordning (2013:900) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 6, 7 e, 7 f §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1295
Rubrik: Förordning (2014:1295) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:159
Rubrik: Förordning (2015:159) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: upph. 7 f §; ändr. 5, 7, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 g, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:457
Rubrik: Förordning (2015:457) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-08-01
Ändring, SFS 2015:587
Rubrik: Förordning (2015:587) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-12-01
Ändring, SFS 2016:856
Rubrik: Förordning (2016:856) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: nya 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2016-10-01
Ändring, SFS 2017:795
Rubrik: Förordning (2017:795) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2018:1242
Rubrik: Förordning (2018:1242) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2018-10-01
Ändring, SFS 2019:156
Rubrik: Förordning (2019:156) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2019-09-01
Ändring, SFS 2019:1049
Rubrik: Förordning (2019:1049) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 7 d, 7 e, 9 b §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2022:56
Rubrik: Förordning (2022:56) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 7 b §, bil. 3
Ikraft: 2022-03-01
Ändring, SFS 2022:221
Rubrik: Förordning (2022:221) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2022-04-01
Ändring, SFS 2022:579
Rubrik: Förordning (2022:579) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2022-07-01