Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:255 · Visa fulltext
Smittskyddsförordning (2004:255)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1031
Rubrik: Förordning (2005:1031) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:1433
Rubrik: Förordning (2006:1433) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 5 §, bil. 1
Ikraft: 2007-02-01
Ändring, SFS 2010:335
Rubrik: Förordning (2010:335) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-06-01
Ändring, SFS 2012:622
Rubrik: Förordning (2012:622) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g §§, rubr. närmast före 7 a §, bil. 3
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:186
Rubrik: Förordning (2013:186) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:900
Rubrik: Förordning (2013:900) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 6, 7 e, 7 f §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1295
Rubrik: Förordning (2014:1295) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:159
Rubrik: Förordning (2015:159) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: upph. 7 f §; ändr. 5, 7, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 g, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:457
Rubrik: Förordning (2015:457) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-08-01
Ändring, SFS 2015:587
Rubrik: Förordning (2015:587) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-12-01
Ändring, SFS 2016:856
Rubrik: Förordning (2016:856) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: nya 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2016-10-01
Ändring, SFS 2017:795
Rubrik: Förordning (2017:795) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2018:1242
Rubrik: Förordning (2018:1242) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2018-10-01
Ändring, SFS 2019:156
Rubrik: Förordning (2019:156) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2019-09-01
Ändring, SFS 2019:1049
Rubrik: Förordning (2019:1049) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 7 d, 7 e, 9 b §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2022:56
Rubrik: Förordning (2022:56) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. 7 b §, bil. 3
Ikraft: 2022-03-01
Ändring, SFS 2022:221
Rubrik: Förordning (2022:221) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2022-04-01
Ändring, SFS 2022:579
Rubrik: Förordning (2022:579) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2022-07-01