Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:759 · Visa fulltext
Lag (2003:759) om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2004-03-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:127, bet. 2003/04:SkU4, 2003/04:19
Ändring, SFS 2004:27
Rubrik: Förordning (2004:27) om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik
Omfattning: ikrafttr. av 2003:759