Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:598 · Visa fulltext
Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2003-11-01
Ändring, SFS 2004:400
Rubrik: Förordning (2004:400) om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
Omfattning: ny 15 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2010:303
Rubrik: Förordning (2010:303) om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2010-06-01
Ändring, SFS 2012:52
Rubrik: Förordning (2012:52) om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 2012-03-01
Ändring, SFS 2017:1340
Rubrik: Förordning (2017:1340) om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft: 2018-01-16 överg.best.
Ändring, SFS 2021:207
Rubrik: Förordning (2021:207) om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
Omfattning: ändr. 1, 6, 7 §§
Ikraft: 2021-04-12