Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:598 · Visa fulltext
Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2003-11-01
Ändring, SFS 2004:400
Rubrik: Förordning (2004:400) om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
Omfattning: ny 15 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2010:303
Rubrik: Förordning (2010:303) om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2010-06-01
Ändring, SFS 2012:52
Rubrik: Förordning (2012:52) om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 2012-03-01
Ändring, SFS 2017:1340
Rubrik: Förordning (2017:1340) om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft: 2018-01-16 överg.best.
Ändring, SFS 2021:207
Rubrik: Förordning (2021:207) om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
Omfattning: ändr. 1, 6, 7 §§
Ikraft: 2021-04-12