Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:364 · Visa fulltext
Fartygssäkerhetslag (2003:364)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2003-07-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191, EGTL319/1994 s20, EGTL324/2002 s53, EGTL157/1995 s1, EGTL138/1999 s1
CELEX-nr: 31994L0057, 32002L0084, 31995L0021, 31999L0035
Ändring, SFS 2004:416
Rubrik: Lag (2004:416) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 2 §, 8 kap 3 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:88, bet. 2003/04:TU12, rskr. 2003/04:229, EGTL208/2002 s10
CELEX-nr: 32002L0059
Ändring, SFS 2004:468
Rubrik: Lag (2004:468) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2005:855
Rubrik: Lag (2005:855) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 3 §, rubr. närmast före 7 kap 3 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:156, bet. 2005/06:TU2, rskr. 2005/06:7
Ändring, SFS 2006:830
Rubrik: Lag (2006:830) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 4 kap 5 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Ändring, SFS 2008:244
Rubrik: Lag (2008:244) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:80, bet. 2007/08:MJU19, rskr. 2007/08:181, EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907
Ändring, SFS 2008:1378
Rubrik: Lag (2008:1378) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 10 §§, 3 kap 1, 4, 12 §§, 4 kap 11, 13, 14 §§, 5 kap 1, 2, 3, 9, 22, 26, 27, 28 §§, 6 kap 6, 7 §§, 7 kap 1, 11, 13 §§, 9 kap 2, 3 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:59
Rubrik: Lag (2009:59) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 9 §, 5 kap. 17, 18, 20, 21, 30 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1, 3, 4, 5 §§; ny 1 kap. 6 §, rubr. närmast före 1 kap. 6 §
Ikraft: 2009-03-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:10, bet. 2008/09:TU7, rskr. 2008/09:166, EUTL64/2006 s1
CELEX-nr: 32006R0336
Ändring, SFS 2009:501
Rubrik: Lag (2009:501) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:1166
Rubrik: Lag (2009:1166) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2017-09-08
Förarbeten: Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21
Ändring, SFS 2010:342
Rubrik: Lag (2010:342) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253
Ändring, SFS 2010:1360
Rubrik: Lag (2010:1360) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 9 §, 22 §, 7 kap. 2, 6, 7 §§; ny 5 kap. 16 a §, 5 kap. 16 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:231, bet. 2010/11:TU4, rskr. 2010/11:34, EUTL131/2009 s57, EUTL131/2009 s101
CELEX-nr: 32009L0016, 32009L0017
Ändring, SFS 2010:1544
Rubrik: Lag (2010:1544) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45, EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907
Ändring, SFS 2010:1567
Rubrik: Lag (2010:1567) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4, 6 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59, EUTL131/2009 s57
CELEX-nr: 32009L0016
Ändring, SFS 2011:98
Rubrik: Lag (2011:98) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2011-02-18
Förarbeten: Bet. 2010/11:TU11, rskr. 2010/11:161, EUTL131/2009 s57
CELEX-nr: 32009L0016
Ändring, SFS 2011:549
Rubrik: Lag (2011:549) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 7 kap. 11 §
Ikraft: 2011-06-17
Förarbeten: Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259, EUTL131/2009 s47, EUTL131/2009 s11,
CELEX-nr: 32009L0015, 32009R0391
Ändring, SFS 2012:96
Rubrik: Lag (2012:96) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 1 §
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133
Ändring, SFS 2012:97
Rubrik: Lag (2012:97) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §; nya 3 kap. 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2013-08-20
Förarbeten: Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133
Ändring, SFS 2012:355
Rubrik: Lag (2012:355) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 §, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 7 kap. 7 §; ny 5 kap. 8 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:111, bet. 2011/12:CU24, rskr. 2011/12:242, EUTL131/2009 s128
CELEX-nr: 32009L0020
Ändring, SFS 2012:476
Rubrik: Lag (2012:476) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 7 kap. 9 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:97, bet. 2011/12:TU17, rskr. 2011/12:244
Ändring, SFS 2013:127
Rubrik: Lag (2013:127) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §; ny 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2013-04-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:49, bet. 2012/13:TU6, rskr. 2012/13:157
Ändring, SFS 2013:285
Rubrik: Förordning (2013:285) om ikraftträdande av lagen (2012:97) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:97
Ändring, SFS 2013:986
Rubrik: Lag (2013:986) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 1, 2, 7 §§, 5 kap. 3, 7 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 11 §§, rubr. närmast före 1 kap. 5 §, 7 kap. 1 §; nya 1 kap. 7 §, 3 kap. 1 a, 1 b §§, 7 kap. 11 a §, rubr. närmast före 1 kap. 7 §, 3 kap. 1 a §
Ikraft: 2014-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:177, bet. 2013/14:TU2, rskr. 2013/14:52, EUTL158/2013 s356, EUTL389/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0087, 32013L0022
Ändring, SFS 2014:733
Rubrik: Lag (2014:733) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 §, 6 kap. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:255
Rubrik: Lag (2015:255) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 a §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2015-09-02
Förarbeten: Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186
Ändring, SFS 2015:409
Rubrik: Förordning (2015:409) om ikraftträdande av lagen (2015:255) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ikrafttr. av 2015:255
Ändring, SFS 2016:963
Rubrik: Lag (2016:963) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 5 §§, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2016-12-31
Förarbeten: Prop. 2015/16:189, bet. 2016/17:TU3, rskr: 2016/17:28, direktiv 2014/112/EU
Ändring, SFS 2017:71
Rubrik: Förordning (2017:71) om ikraftträdande av lagen (2009:1166) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1166
Ändring, SFS 2017:306
Rubrik: Lag (2017:306) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: upph. 5 kap. 29 §, rubr. närmast före 5 kap. 29 §; ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 4 §§, 5 kap. 4, 30, 31 §§, 6 kap. 2, 3 §§, 7 kap. 6, 9, 11 §§, 8 kap. 3 §; nya 5 kap. 4 a §, 7 kap. 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 5 kap. 4 a, 30 §§
Ikraft: 2017-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:135, bet. 2016/17:TU15, rskr. 2016/17:218
Ändring, SFS 2018:1088
Rubrik: Lag (2018:1088) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 1, 1 a, 1 b, 7 §§, 5 kap. 7 §, 7 kap. 11, 11 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 a §; ny 5 kap. 21 a §
Ikraft: 2018-10-07 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:166, bet. 2017/18:TU16, rskr. 2017/18:346, direktiv (EU) 2016/1629
Ändring, SFS 2019:43
Rubrik: Lag (2019:43) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 17, 19 §§
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2019:615
Rubrik: Lag (2019:615) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 3, 5, 7 §§; ny 3 kap. 9 c §, rubr. närmast före 3 kap. 9 c §
Ikraft: 2019-11-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:137, bet. 2019/20:TU3, rskr. 2019/20:3
Ändring, SFS 2019:632
Rubrik: Lag (2019:632) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: upph. 5 kap. 11, 12, 13, 14, 15 §§, 6 kap. 6, 8 §§ ; ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 12 §, 5 kap. 4, 9 §§, 6 kap. 3, 7, 11, 13 §§, 7 kap. 2, 6 §§, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2019-12-21
Förarbeten: Prop. 2018/19:116, bet. 2019/20:TU2, rskr. 2019/20:2, direktiv (EU) 2017/2109
Ändring, SFS 2023:172
Rubrik: Lag (2023:172) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 a §, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2023-05-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:62, bet. 2022/23:TU8, rskr. 2022/23:155