Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:364 · Visa fulltext
Fartygssäkerhetslag (2003:364)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2003-07-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191, EGTL319/1994 s20, EGTL324/2002 s53, EGTL157/1995 s1, EGTL138/1999 s1
CELEX-nr: 31994L0057, 32002L0084, 31995L0021, 31999L0035
Ändring, SFS 2004:416
Rubrik: Lag (2004:416) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 2 §, 8 kap 3 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:88, bet. 2003/04:TU12, rskr. 2003/04:229, EGTL208/2002 s10
CELEX-nr: 32002L0059
Ändring, SFS 2004:468
Rubrik: Lag (2004:468) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2005:855
Rubrik: Lag (2005:855) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 3 §, rubr. närmast före 7 kap 3 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:156, bet. 2005/06:TU2, rskr. 2005/06:7
Ändring, SFS 2006:830
Rubrik: Lag (2006:830) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 4 kap 5 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Ändring, SFS 2008:244
Rubrik: Lag (2008:244) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:80, bet. 2007/08:MJU19, rskr. 2007/08:181, EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907
Ändring, SFS 2008:1378
Rubrik: Lag (2008:1378) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 10 §§, 3 kap 1, 4, 12 §§, 4 kap 11, 13, 14 §§, 5 kap 1, 2, 3, 9, 22, 26, 27, 28 §§, 6 kap 6, 7 §§, 7 kap 1, 11, 13 §§, 9 kap 2, 3 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:59
Rubrik: Lag (2009:59) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 9 §, 5 kap. 17, 18, 20, 21, 30 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1, 3, 4, 5 §§; ny 1 kap. 6 §, rubr. närmast före 1 kap. 6 §
Ikraft: 2009-03-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:10, bet. 2008/09:TU7, rskr. 2008/09:166, EUTL64/2006 s1
CELEX-nr: 32006R0336
Ändring, SFS 2009:501
Rubrik: Lag (2009:501) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:1166
Rubrik: Lag (2009:1166) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2017-09-08
Förarbeten: Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21
Ändring, SFS 2010:342
Rubrik: Lag (2010:342) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253
Ändring, SFS 2010:1360
Rubrik: Lag (2010:1360) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 9 §, 22 §, 7 kap. 2, 6, 7 §§; ny 5 kap. 16 a §, 5 kap. 16 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:231, bet. 2010/11:TU4, rskr. 2010/11:34, EUTL131/2009 s57, EUTL131/2009 s101
CELEX-nr: 32009L0016, 32009L0017
Ändring, SFS 2010:1544
Rubrik: Lag (2010:1544) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45, EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907
Ändring, SFS 2010:1567
Rubrik: Lag (2010:1567) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4, 6 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59, EUTL131/2009 s57
CELEX-nr: 32009L0016
Ändring, SFS 2011:98
Rubrik: Lag (2011:98) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2011-02-18
Förarbeten: Bet. 2010/11:TU11, rskr. 2010/11:161, EUTL131/2009 s57
CELEX-nr: 32009L0016
Ändring, SFS 2011:549
Rubrik: Lag (2011:549) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 7 kap. 11 §
Ikraft: 2011-06-17
Förarbeten: Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259, EUTL131/2009 s47, EUTL131/2009 s11,
CELEX-nr: 32009L0015, 32009R0391
Ändring, SFS 2012:96
Rubrik: Lag (2012:96) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 1 §
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133
Ändring, SFS 2012:97
Rubrik: Lag (2012:97) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §; nya 3 kap. 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2013-08-20
Förarbeten: Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133
Ändring, SFS 2012:355
Rubrik: Lag (2012:355) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 §, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 7 kap. 7 §; ny 5 kap. 8 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:111, bet. 2011/12:CU24, rskr. 2011/12:242, EUTL131/2009 s128
CELEX-nr: 32009L0020
Ändring, SFS 2012:476
Rubrik: Lag (2012:476) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 7 kap. 9 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:97, bet. 2011/12:TU17, rskr. 2011/12:244
Ändring, SFS 2013:127
Rubrik: Lag (2013:127) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §; ny 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2013-04-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:49, bet. 2012/13:TU6, rskr. 2012/13:157
Ändring, SFS 2013:285
Rubrik: Förordning (2013:285) om ikraftträdande av lagen (2012:97) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:97
Ändring, SFS 2013:986
Rubrik: Lag (2013:986) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 1, 2, 7 §§, 5 kap. 3, 7 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 11 §§, rubr. närmast före 1 kap. 5 §, 7 kap. 1 §; nya 1 kap. 7 §, 3 kap. 1 a, 1 b §§, 7 kap. 11 a §, rubr. närmast före 1 kap. 7 §, 3 kap. 1 a §
Ikraft: 2014-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:177, bet. 2013/14:TU2, rskr. 2013/14:52, EUTL158/2013 s356, EUTL389/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0087, 32013L0022
Ändring, SFS 2014:733
Rubrik: Lag (2014:733) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 §, 6 kap. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:255
Rubrik: Lag (2015:255) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 a §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2015-09-02
Förarbeten: Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186
Ändring, SFS 2015:409
Rubrik: Förordning (2015:409) om ikraftträdande av lagen (2015:255) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ikrafttr. av 2015:255
Ändring, SFS 2016:963
Rubrik: Lag (2016:963) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 5 §§, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2016-12-31
Förarbeten: Prop. 2015/16:189, bet. 2016/17:TU3, rskr: 2016/17:28, direktiv 2014/112/EU
Ändring, SFS 2017:71
Rubrik: Förordning (2017:71) om ikraftträdande av lagen (2009:1166) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1166
Ändring, SFS 2017:306
Rubrik: Lag (2017:306) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: upph. 5 kap. 29 §, rubr. närmast före 5 kap. 29 §; ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 4 §§, 5 kap. 4, 30, 31 §§, 6 kap. 2, 3 §§, 7 kap. 6, 9, 11 §§, 8 kap. 3 §; nya 5 kap. 4 a §, 7 kap. 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 5 kap. 4 a, 30 §§
Ikraft: 2017-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:135, bet. 2016/17:TU15, rskr. 2016/17:218
Ändring, SFS 2018:1088
Rubrik: Lag (2018:1088) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 1, 1 a, 1 b, 7 §§, 5 kap. 7 §, 7 kap. 11, 11 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 a §; ny 5 kap. 21 a §
Ikraft: 2018-10-07 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:166, bet. 2017/18:TU16, rskr. 2017/18:346, direktiv (EU) 2016/1629
Ändring, SFS 2019:43
Rubrik: Lag (2019:43) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 17, 19 §§
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2019:615
Rubrik: Lag (2019:615) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 3, 5, 7 §§; ny 3 kap. 9 c §, rubr. närmast före 3 kap. 9 c §
Ikraft: 2019-11-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:137, bet. 2019/20:TU3, rskr. 2019/20:3
Ändring, SFS 2019:632
Rubrik: Lag (2019:632) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: upph. 5 kap. 11, 12, 13, 14, 15 §§, 6 kap. 6, 8 §§ ; ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 12 §, 5 kap. 4, 9 §§, 6 kap. 3, 7, 11, 13 §§, 7 kap. 2, 6 §§, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2019-12-21
Förarbeten: Prop. 2018/19:116, bet. 2019/20:TU2, rskr. 2019/20:2, direktiv (EU) 2017/2109